HISTORIA ZESPOŁU

Pierwszy nabór do zespołu
Estrada Dziecięca miał miejsce
13 września 1987 roku...

Tak rozpoczyna się nasza historia

Od powstania zespołu

Jedyna rzecz, która może zaćmić twoje problemy to taniec

– James Brown

Pierwszy nabór do zespołu Estrada Dziecięca miał miejsce 13 września 1987 roku przy Młodzieżowym Domu Kultury w Chełmie na mocy umowy podpisanej między Ośrodkiem Sztuki Estradowej w Lublinie a Wydziałem Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie. Do powstania zespołu przyczynili się Jan Pawlak, Ewa Słotwińska, Witosław Szczasny, Daniel Han, Roman Miazga. Zespół funkcjonował przy MDK przez 3 lata. W ciągu pierwszych lat działalności z początkowo 100 osobowej grupy rozrósł się do 250 osobowego zespołu. Po trzech lata działania przy MDK okazało się, że jest potrzeba założenia Stowarzyszenia, dlatego też najbardziej zaangażowani rodzice panowie Czesław Szabała i Tomasz Gajdko zostali jego pierwszymi prezesami.

I tak Stowarzyszenie Miłośników Estrady Dziecięcej i Tańca Nowoczesnego w Chełmie założone w IX 1990 roku zawarło trójstronne porozumienie o współpracy z Wojewódzkim Domem Kultury kierowanym przez panią Teresę Malinowską oraz Miejski Ośrodek Kultury kierowany przez pana Stanisława Mościckiego. Na mocy porozumienia zespół korzystał z obiektów i pomocy obu tych instytucji.  W tym samym czasie dzięki życzliwości płk. Macioszka swoje obiekty, na prowadzenie zajęć udostępniła nie odpłatnie jednostka wojskowa przy ul. Hrubieszowskiej.  We wrześniu 1992 roku udało się wynająć od Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej klub „Chaessemus” przy ul: Starościńskiej 4a. Dziś dzięki staraniom instruktorów i rodziców to wspaniale wyposażona sala w drążki do ćwiczeń, lustra i profesjonalną podłogę baletową.

0 Działalności
0 absolwentów
0 Nagród i wyróżnień
0.01 Zdawalność na studia taneczne

Kierownictwo artystyczne sprawują

Renata i Sebastian Jakimiuk

Zmiany ustrojowe i organizacyjne funkcjonowaniu Wojewódzkiego Domu Kultury przekształconego w Chełmski Dom Kultury w 1999 roku oraz zmiany, jakie zaszły w Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej postawiły Stowarzyszenie ponownie wobec problemu braku miejsca do prowadzenie działalności. Żmudne negocjacje kolejnego prezesa pana Marka Sikory z Chełmskim Domem Kultury reprezentowanym na szczęście przez życzliwie nastawioną do Estrady Dziecięcej panią dyrektor Teresę Malinowską doprowadziło ostatecznie do ponownego zbliżenia i przejścia zespołu pod patronat CHDK, oraz zapewnieniu etatu głównemu choreografowi pani Renacie Jakimiuk (Wawruch).  Zawarcie nowej umowy z CHSM-em umożliwiło natomiast zachowanie siedziby przy ul: Starościńskiej 4a.

Rok 2007 przyniósł kolejne zmiany w strukturze Stowarzyszenia, wobec wymagań prawnych i unijnych, dawną nazwę Stowarzyszenie Miłośników Estrady Dziecięcej i Tańca Nowoczesnego w Chełmie zastąpiono nazwą Estrada Dziecięca Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca w Chełmie. Z nieocenioną pomocą na polu prawnym przyszła pani Alicja Jasińska oraz prezes nowego Stowarzyszenia pan Wiesław Stachnik.
Od samego początku w działalność zespołu byli zaangażowani rodzice. Szczególną rolę i odpowiedzialność brali na siebie członkowie i prezesi kolejnych zarządów Stowarzyszenia: Czesław Szabała (1990-1991), Tomasz Gajdko (1991-1992), Ryszard Mazurkiewicz (1992-1994), Waldemar Panasiuk (1994-1995), Kazimierz Stocki (1995-1997), Marek Sikora (1998-2007), Wiesław Stachnik i Renata Jakimiuk (2007-2012), Grażyna Woźniak i Adam Kot (2012 do nadal)

Profil artystyczny zespołu

Podstawą wszystkich technik tanecznych dla choreografów pracujących w Estradzie Dziecięcej jest balet klasyczny a raczej taniec klasyczny, bo słowo balet odnosi się do przedstawień tanecznych. Głównym założeniem nauczycieli jest osiągnięcie idealnej harmonii i ładu w tańcu, pięknego rysunku linii ciała tancerza, zrównoważenie w pionie i poziomie jego sylwetki. Tancerze Estrady Dziecięcej dbają o swoją kondycję taneczną, bo przecież ciało jest instrumentem tancerza a niedoskonałe fałszuje, jak nienastrojone skrzypce. Podczas zajęć lekcji baletu tancerze ćwiczą do muzyki poważnej kształtując tym samym swój smak muzyczny. Jako jedyni w Chełmie, tancerze Estrady Dziecięcej opanowali trudną sztukę tańca na pointach. Repertuar zespołu jest bardzo różnorodny, tancerze Estrady poruszają się z godną

podziwu doskonałością we wszystkich technikach tanecznych, nawet nie z kręgu tańca współczesnego, nieobca im jest salsa, tango argentyńskie czy polskie tańce narodowe. Do tej pory w repertuarze zespołu można było zobaczyć choreografie w takich technikach jak: taniec jazzowy, funky-jazz, broadway-jazz, lirycal jazz, taniec współczesny, taniec klasyczny, hip hop, taniec charakterystyczny, jak również spektakle teatru tańca w których tancerze Estrady z powodzeniem łączyli zadania aktorskie z ruchem. Zostały zrealizowane również godzinne przestawienia taneczne: „Księżniczka na ziarnku grochu” (1989) chor. Jan Pawlak i Ewa Słotwińska, „Carmen” (1991), chor. Jan Pawlak i Ewa Słotwińska, „Powstanie świata” (1991) chor. Jan Pawlak i Ewa Słotwińska, „West Side Story” (1992) chor. Jan Pawlak i Ewa Słotwińska,

„Kopciuszek” (1995) chor. Jana Pawlak i Ewa Słotwińska, „Bolero” (1996) chor. Jan Pawlak,„Orfeusz i Eurydyka” (1999) chor. Monka Budelewska, „Legendy chełmskie” (2000) chor. Renata Jakimiuk, „Męski punkt widzenia” (2002) chor. Mariusz Ślusarczyk, „Kobiecy punkt widzenia” (2003) chor. Renata Jakimiuk, „Kobiety” (2005) chor. Renata Jakimiu, „Szikago po polsku” (2006) chor. Jacek Wazelin, „Pomiędzy” (2007) chor. Magdalena Olchowska, Renata i Sebastian Jakimiuk, „8 mm nieba” (2008) chor. Renata Jakimiuk, „Ścieżki” (2009) chor. Renata Jakimiuk, „ Zaręczny” (2010) chor. Renata Jakimiuk, „Taniec pszczół”(2010) chor. Sosana Marcelino, „Coppelia” (2011) chor. Renata Jakimiuk

Zarząd Zespołu

Grażyna Woźniak

Prezes

Wieloletni nauczyciel ZSO nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie. Z Estradą Dziecięcą związana od 24 lat.  Zaczytana w książkach, zakochana w swoich wnukach i oczywiście w Estradzie Dziecięcej. Utalentowana w wielu dziedzinach od artystycznych po kulinarne, wszystko robi z pasją, ale chyba najlepiej wychodzi jej golonka w sosie sojowym.

Adam Kot

Vice-Prezes

Wieloletni nauczyciel II LO im. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie. Z Estradą Dziecięca związany od 9 lat. Czynny sportowiec zakochany w piłce wszystkich rozmiarów i dyscyplin sportowych; sędzia meczy piłki nożnej. Pasjonuje się tańcem; wieloletni tancerz Zespołu Pieśni i Tańca Podlasie. Z równą pasją konsumuje znakomite dania, które przyrządza małżonka, ale przestanie być waszym przyjacielem jeśli ugościcie go „fasolką po bretońsku”.

Wydarzenia

Najważniejsze chwile w dziejach zespołu

Rok2016

Zmiana wizerunku Estrady Dziecięcej – logo, strona internetowa.

Rok2015

Udział grupy reprezentacyjnej Estrady Dziecięcej w Międzynarodowym Festiwalu Tańca w Ohrid w Macedonii

Rok2014

Wyjazd grupy reprezentacyjnej Estrady Dziecięcej do Francji na Międzynarodowy Festiwal Tańca w Peronne we Francji i tournee po Pikardii.

Nauczyciele Estrady Dziecięcej oraz Prezes Stowarzyszenia odebrali nagrodę główną podczas Gali Kultury Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie w kategorii Organizacja Pozarządowa Działająca na Rzecz Kultury Lokalnej.

Realizacja projektu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt: Strażnicy wartości. Uwierz w bajkę – współczesna adaptacja bajek, napisanego przez nauczycieli Estrady Dziecięcej w ramach którego tancerze i aktorzy Estrady zaprezentowali autorski spektakl pokazany 8 razy w porannych godzinach dla uczniów szkół z powiatu chełmskiego i 2 razy podczas popołudniowych spektakli dla mieszkańców Chełma.

Rok2013

Przyjazd zaprzyjaźnionych tancerzy i choreografów z Konserwatorium Tańca w Peronne we Francji

Rok2012

Udział grupy Salento Estrady Dziecięcej ze spektaklem teatru ruchu w reżyserii Sebastiana Jakimiuka „W krainie Alicji” w egzaminie dyplomowym w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej we Wrocławiu.

Gala jubileuszowa 25-lecia Estrady Dziecięcej podczas której zaprezentowano spektakl baletowy Coppelia w wykonaniu tancerzy Estrady Dziecięcej.

Wyjazd reprezentacyjnej grupy Estrady Dziecięcej do Francji na Międzynarodowy Festiwal Tańca w Peronne

Wyjazd grupy Allegro na koncert wigilijny dla Polonii w Birmingham pn. Wigilia Artystyczna na zaproszenie Stowarzyszenia Polish Art.

Rok2011

Udział instruktorów i solistów Estrady Dziecięcej w Festiwalu Teatrów Europy Wschodniej i Środkowej Traverses w Nancy we Francji.

Wyjazd reprezentacyjnej grupy Estrady Dziecięcej do Konserwatorium Tańca w Peronne we Francji

Rok2010

Zorganizowanie obozu tanecznego z udziałem choreografów i instruktorów o międzynarodowej sławie Wojciecha Mochnieja (Wyższa Szkoła Choreograficzna w Calgary, Kanada), Roberta Bondary i Anny Lorenc(tancerze Polskiego Baletu Narodowego),  Sosany Marcelino (choreograf i performerki z Nancy we Francji)

Rok2009

Zorganizowanie Wieczoru Tańca Współczesnego oraz zaproszenie zawodowego teatru tańca Drift Company ze Szwajcarii

Rok2008

Zorganizowanie Wieczoru Tańca Współczesnego oraz zaproszenie zawodowego teatru tańca Gallery Dance Theatre z Grodna na Białorusi

Zorganizowanie obozu tanecznego podczas którego zajęcia prowadził zawodowy tancerz i choreograf Frederic Gaudette z Nai Ni Chen z San Francisco

Rok2007

Realizacja projektu unijnego Tanecznym Krokiem przez Bug

Koncert jubileuszowy z okazji 20-lecia Estrady Dziecięcej

Wyjazd reprezentacyjnej grupy Estrady Dziecięcej w ramach projektu Tanecznym Krokiem przez Bug do Grodna na Białorusi na zaproszenie zespołu Folusz Balet

Organizacja Wieczoru Tańca Współczesnego i zaproszenie zawodowego zespołu tańca Liss Fain Dance z San Francisco, USA

Rok2006

Opracowanie przez choreografa Estrady Dziecięcej widowiska tanecznego pt Legendy Chełmskie z okazji jubileuszu 10-lecia podpisania umowy Chełma z miastem partnerskim Kowlem

Rok2005

Opracowanie specjalnego programu artystycznego przez choreograf Estrady Dziecięcej Renatę Jakimiuk zaprezentowaną przez tancerzy Estrady  z okazji jubileuszu 10-lecia Euroregion Bug

Rok2004

Wyjazd reprezentacyjnej grupy Estrady Dziecięcej  do miasta partnerskiego  Neuhofen w Austrii.Wyjazdreprezentacyjnej grupy Estrady Dziecięcej  do miasta partnerskiego Kowel na Ukrainie.

Chcesz tańczyć w Estradzie Dziecięcej?

Rozwijaj swoją pasję pod okiem profesjonalnych instruktorów.